Kennisbank

Bullseye Publishing werkt graag zo transparant mogelijk. Daarom hebben wij voor jou deze kennisbank opgericht. In onze kennisbank delen wij graag onze kennis met je, en lichten wij graag kort enkele vaktermen toe. Deze lijst zal telkens worden bijgewerkt waar nodig :

A.
Auteur: schrijver
Auteursrecht: eigendomsrecht van de maker van een werk (zie ook: intellectueel eigendomsrecht)
Auteurswet: de wet waarin het auteursrecht beschreven staat, klik hier

B.

C.
Commissariaat voor de media: zorgt voor toezicht op naleving van de mediawet
Consignatie: het in bewaring geven van boeken (of andere goederen), afrekening zal pas geschieden zodra de artikelen zijn verkocht. Soms worden de boeken (of goederen) in bewaring gegeven met ‘recht van retour’, worden de artikelen niet verkocht dan mag e.e.a. retour gegeven worden zonder verdere consequenties.
Consignatiebeheer: het beheren van een of meerdere locaties waar goederen in consignatie liggen.
CPNB: Stg. Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, klik hier

D.
Dummy: demonstratiemodel / proefexemplaar van een boek
Duplicaat: kopie
Duplicaatrecht: het recht van een of meerdere partijen om het werk te vermenigvuldigen / dupliceren (kopiëren).

E.

F.
Fonds(lijst): een overzicht van (recent) uitgeven boeken door deze uitgever.

G.

H.

I.
Intellectueel Eigendomsrecht (IE): de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. O.a. voor muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, teksten en foto’s. 

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.
Persoonlijkheidsrecht: beschermt de ideële waarde van het werk, denk aan naamsvermelding, recht om zich te verzetten bij het aanbrengen van wijzigingen of aantasting van het werk.

Q.

R.

S.

T.

U.
Uitgave: boek dat door een uitgever in de handel wordt gebracht.
Uitgever: bedrijf dat zorg draagt voor de productie van boeken en/of tijdschriften.

V.
Vaste boekenprijs: is georganiseerd door het ‘Commissariaat van de media’, het gaat om een vaste verkoopprijs voor boeken om prijsconcurrentie tegen te gaan. Uw uitgever zal uw uitgave aanmelden.

W.

X.

Y.

Z.

Laatste versie: juni 2020